e-Gitarová Nitra 2021

V mesiaci február sa naša žiačka Adela Poláčiková pod vedením pána učiteľa Michala Jankuliaka Dis.art zúčastnila v regionálnej súťaži v hre na gitare "e-Gitarová Nitra 2021". V 3.kategórii sa umiestnila na krásnom 4.mieste.
  Gratulujeme !