Klavírny seminár

V marci sa na našej škole uskutočnil klavírny seminár, pod vedením pána profesora Mgr.art. Michaela Berkiho, klaviristu, korepetítora zo žilinského Konzervatória. Na otvorených hodinách boli prítomní učitelia klavírneho oddelenia spolu so svojimi žiakmi.