Opatrenia Covid-19

Vážení rodičia,
pokiaľ ste sa v týchto dňoch vrátili zo zahraničia alebo ste boli
v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí, žiadame Vás aby ste
na zápis Vášho dieťaťa neprichádzali osobne do priestorov našej
školy. Žiadame Vás aby ste dodržali 14-dňovú karanténu. Zápis
vykonáte telefonicky so svojím učiteľom a dohodnete si rozvrh
hodín. Pokiaľ sa nenahlásite učiteľovi do 10.septembra 2020
a nepotvrdíte pokračovanie v štúdiu v školskom roku 2020/2021,
Vaše dieťa bude automaticky vyradené zo systému školy.

Info: 0907 153 606 / szus@fernezova.sk