Prijímacie skúšky

           SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Fernezová

             Mláka 4 Námestovo /oproti Slovenskej sporiteľni/   

Pozývame Vás na prijímacie skúšky:

Oravská Lesná - 30.apríl 2019 od 15.30 hod. základná škola Oravská Lesná

Zákamenné - 2.máj 2019 od 14.00 hod. starý kultúrny dom Zákamenné

Námestovo - 6.máj 2019 od 14.00 hod. Mláka 4 / oproti Slovenskej sporiteľni

Rabča - 9.máj 2019 od 14.00 hod. budova Pošty Rabča, 2.poschodie

V tieto dni budú prijímacie skúšky do všetkých odborov ktoré sa vyučujú na danej pobočke.

informácie: 0907 153 606

Vážení rodičia, v prípade, že nestihnete vypísaný termín môžete na prijímacie skúšky prísť aj v iný deň po dohode s riaditeľkou školy. Na skúšky sa dieťa, žiak musí dostaviť v sprievode zákonného zástupcu !!!

www.fernezova.sk  0907 153 606 – riaditeľka školy