Prijímacie skúšky

  

      OZNAM

        Vážení rodičia, vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom koronavírusu COVID – 19 a nutné prerušenie vyučovania na škole Vám oznamujem, že PRIJÍMACIE  SKÚŠKY  na školský rok 2020/2021 budú prebiehať písomnou formou. Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na  štúdium v hudobnom alebo výtvarnom odbore, stiahnete si prihlášku a čestné prehlásenie zo stránky školy www.fernezova.sk, -   PRIHLÁŠKA “  vypíšete, podpíšete ! a pošlete na adresu školy:

Súkromná základná umelecká škola

Mláka 4

Námestovo 029 01

=====================================================

Prijímame len deti do 10 rokov !!!

 

V prípade otázok volať: 0907 153 606 Zuzana Fernezová riaditeľka školy.