Hudobná náuka školský rok 2019/2020

Vyučujúci : Mgr. Kurtulíková Silvia
Pondelok :
13:45 - 14:30  1.ročník
15:25 - 16:10  4.ročník
Utorok :
13:00 - 13:45  PŠ (prípravné štúdium)
14:40 - 15:25  2.ročník
15:25 - 16:10  3.ročník/ druhá časť + 4 ročník/ druhá časť
Streda :
14:40 - 15:25  3.ročník
15:25 - 16:10  1.ročník/ druhá časť
Štvrtok :
13:00 - 13:45  PŠ (prípravné štúdium)
14:40 - 15:25 2.ročník
15:25 - 16:10 2.ročník/ druhá časť