Upozornenie pre rodičov

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva má Súkromná základná umelecká škola  možnosť, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Skupinová forma výučby, sa naďalej realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku 1. stupňa ZŠ od 08.02.2021.